Zažijte historii na vlastní kůži

Během cca 40 minutové prohlídky objektu uvidíte dobovou výzbroj a výstroj jako např. protitankový kanón L1, jediné funkční čerpadlo Kunz Buldog a kompletně funkční vodoinstalaci, rekonstruované pancéřové zvony nebo nejnověji dokončenou filtrovnu.

Naše muzeum připomíná nejen technickou vyspělost průmyslu Československé republiky, ale také úsilí a odhodlání jejích obyvatel bránit se proti agresorům!

To vše vzniká již od roku 1993 nadšením dobrovolníků z řad KVH Kralka a jejich kamarádů.

Aktuality

Klub vojenské historie Kralka

Klub vojenské historie Kralka, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., vznikl 22. 5. 1994 a v současné době je provozovatelem muzea v pěchotním srubu K-S 5 "U Potoka". Název Kralka je odvozen z původně uvažovaného názvu Kraličtí kanóni.

V době svého založení měl klub 11 členů a tento stav se do dnešních dnů zvýšil na 22. Věkový průměr v době založení činil 18 let, nejstaršímu členovi v té době bylo 21 let. Členové Kralky pocházejí z různých koutů naší krásné země - např. z Ústí nad Orlicí, Brna, Chlumce n. Cidlinou, Kolína, Prahy, Olomouce, Lipůvky, Náchoda... V roce 1994 bylo 10 z jedenácti členů klubu studujících. Tento poměr se však do dnešních dnů změnil.

KVH Kralka - schůze 2022