Již od roku 1994

Klub vojenské historie Kralka, zapsaný spolek, vznikl 22. 5. 1994 a v současné době je provozovatelem muzea v pěchotním srubu K-S 5 "U Potoka". Název Kralka je odvozen z původně uvažovaného názvu Kraličtí kanóni.

  • V době svého založení měl klub 11 členů a tento stav se do dnešních dnů zvýšil na 22.
  • Věkový průměr v době založení činil 18 let, nejstaršímu členovi v té době bylo 21 let.
  • Členové Kralky pocházejí z různých koutů naší krásné země - např. z Ústí nad Orlicí, Brna, Chlumce n. Cidlinou, Kolína, Prahy, Olomouce, Lipůvky, Náchoda...
  • V roce 1994 bylo 10 z jedenácti členů klubu studujících. Tento poměr se však do dnešních dnů změnil.
KVH Kralka v roce 1994

Co děláme

Hlavní činnost klubu spočívá v rekonstrukci pěchotního srubu K-S 5 U potoka, jeho uvádění do stavu z roku 1938 a budování expozic s tématikou předválečných opevnění. Především pak československého.

S tím souvisí i průvodcovská činnost v tomto muzeu.

1998 300 dpi 02.jpg

Přidej se i ty!

Členem Klubu se může stát prakticky kdokoliv, kdo bude nejméně rok aktivně působit na muzeu K-S 5 U potoka.

Aktivní působení znamená především provádění návštěvníků a aktivní pomoc při budování expozic. Veškerá činnost členů je dobrovolná a bezplatná.

V posledních letech jsme také obnovili tradici klubových výletů jak za kolegy z muzeí v ČR tak i do ciziny.

2001 300 dpi srpen Jirka 28.jpg
3855a99d-0047-4d4d-9225-bada9433b14e.jpeg