Členové Klubu vojenské historie Kralka se nevěnují jen rekonstrukci muzejního objektu, ale také prezentují veřejnosti období první československé republiky s důrazem na tehdejší ozbrojené sbory (armáda, četnictvo, finanční stráž, státní policie apod.). Z tohoto důvodu mezi činnosti Klubu patří i sbírání reálií těchto sborů: od uniforem přes výstroj, výzbroj až po dokumenty, fotografie a vzpomínky jejich příslušníků.

Dovolujeme si proto obrátit se na návštěvníky našich webových stránek s prosbou o pomoc při záchraně této části naší historie. Máte-li doma věci vztahující se k První republice, československé armádě, četnictvu, finanční stráži, státní policii, politické správě nebo někdo z vašich příbuzných u těchto složek sloužil, dejte nám prosím vědět. Budeme vděčni za zapůjčení jakýchkoli listinných materiálů (byť zdánlivě nevýznamných), dokumentů ke službě, fotografií, vzpomínek či odprodej jiného materiálu.
Jsme si vědomi toho, že v současné době tyto vzácné prameny o historii naší republiky, o lidech dobrovolně sloužících pro vlast, jsou žádaným sběratelským artiklem, za který jsou lidé ze zahraničí ochotni nabídnout nemalé částky. Přesto vás prosíme o pomoc při záchraně těchto materiálů pro budoucí generace: v muzeu je možno věci shlédnout, je o ně odborně postaráno a vzhledem ke spolupráci s jinými muzei a státními institucemi je zajištěno jejich smysluplné využití.

Muzeum má zájem zejména o tento materiál z období 1914 - 1948:

 • uniformy všech typů – armádní důstojnické i mužstva, četnické, finanční stráže, státní policie, politické správy aj.
 • součástí uniforem, lodičky, brigadýrky, knoflíky, vyznamenání, výložky, odznaky, střelecké odznaky, spony,…
 • přilby, polní láhve, kovové bedničky, nářadí, polní nádobí, dřevěné bedny,…
 • zbraně (jejich torza, součásti – i poškozené), nábojnice, delaborované střely, zásobníky, příslušenství,…
 • bajonety, bodáky, šavle, kordíky, závěsníky k nim, pochvy, portépée,…
 • kožené předměty – sumky, pouzdra, řemení, opasky, boty,…
 • ženijní nářadí – lopatky, krumpáče, nůžky na dráty,…
 • polní telefony, radiostanice, příslušenství, kabely, cívky,…
 • vybavení pevností – pěchotních srubů i malých řopíků
 • plynové masky a příslušenství k nim
 • dalekohledy, zaměřovače, dálkoměry, signální přístroje, polní svítilny,…
 • brašny, torny, malé a velké polní, batohy, celty, stanové kolíky, dílce…
 • vojenské předpisy, služební pomůcky, výukové pomůcky, manuály
 • dobové fotografie ze služby, výcviku,…
 • fotografie pevností a obranných zařízení na hranici (závory, kolejnicové uzávěry, příkopy,…)
 • drobné předměty jako busoly, píšťalky, šňůry, mapy
 • cigarety, doutníky, jejich obaly
 • vzpomínky, dokumenty ke službě (povyšovací dekrety, služební přípisy,…)
 • a další předměty týkající se první republiky a jejích ozbrojených sborů

Rozhodnete-li se cokoliv muzeu darovat, nabídnout k odprodeji nebo zapůjčit, kontaktujte nás prosím některým z těchto způsobů:

 • telefonicky: na číslo 777 570 958 (p. Majzlík)
 • emailem: na info@ks5.cz
 • osobně při návštěvě muzea

Děkujeme vám za zájem o záchranu naší historie a památek na všechny příslušníky ozbrojených sborů první republiky, z nichž jich mnoho padlo při resortní službě, na hranicích nebo za 2. světové války.