Velitel pěchotního srubu K-S 5 „U potoka“ se narodil v italském městečku Tione 28. května 1913. Po přesídlení do Čech byl příslušný v Horní Cerekvi, okres Kamenice nad Lipou. Absolvoval Zemskou vyšší hospodářskou školu. Po odvodu 19. dubna 1933 nastoupil 17.7.1933 k vykonání vojenské základní služby u 29. pěšího pluku v Jindřichově Hradci. Po absolvování školy důstojníků v záloze byl povýšen na svobodníka a 28. února 1934 přemístěn k pěšímu pluku 45 do Chustu v tehdejší Podkarpatské Rusi. Zde základní vojenskou službu ukončil v hodnosti četaře 17. září 1934.

Dnes prozatím nevíme, jaké důvody vedly Františka Čecha k profesionální vojenské službě, jisté však je, že dne 30. září 1936 byl v hodnosti četař aspirant přijat ke studiu na vojenské akademii v Hranicích. Z ní byl vyřazen k 29. srpnu 1937 jako poručík pěchoty. Tentýž den byl přidělen k pěšímu pluku 11 „František Palacký“, který byl dislokován v Písku. Zde zastával funkci velitele jedné z čet 12. roty. Ve stavu pluku byl veden až do 30. ledna 1938, ale toto působiště fungovalo spíše jako přestupní stanice, neboť k 15. lednu 1938 byl přemístěn k nově postavenému hraničářskému pluku 6. To však poněkud předcházíme události, protože tehdy pluk ještě neexistoval a por. Čech byl ve skutečnosti odeslán 2. listopadu 1937 do kurzu pro zvláštní účely do Jinců v Brdech. Kurs absolvoval s výsledkem VELMI DOBRÝ, kdy se umístil se 151 body na šestém místě z 31 uchazečů. VÝTEČNÝ byl zejména v nauce o zbraních a ženijních pracích u pevnostních jednotek. VELMI DOBRÝ byl v ostatních předmětech (nauka o střelbě a pozorování, výcviku ve střelbě a rovněž ve styku a spojení).

Ačkoliv byl por. Čech v kmenovém stavu hraničářského pluku 6 ve skutečnosti prezentován až od 31. ledna 1938, v pevnostních jednotkách zřejmě působil již od 4. ledna 1938, kdy byl ustanoven velitelem jedné z čet rodící se 11. roty působící tehdy v sestavě strážního praporu III Králíky. Tento prapor úředně zanikl k 15. lednu 1938 a personál jeho prvních dvou rot plynule přešel pod působnost hraničářského pluku 6 s velitelstvím v Červené Vodě.

Por. Čech byl určen velitelem pěchotního srubu K-S 5 „U potoka“. Podle svědectví pamětníků, zejména četaře Rudolfa Halamy z objektu K-S 5 a Josefa Slámy z objektu K-S 3, byl mezi mužstvem značně oblíben. Tuto teorii podporuje i velice příznivé hodnocení z kvalifikační listiny, které v Konicích dne 30. listopadu 1938 vypracoval jeho přímý nadřízený škpt. pěch. Emanuel Dvořák. 

Po odstoupení pohraničí a postupné demobilizaci mužstva vykonával svou funkci v rámci hraničářského pluku 6 až do 14. prosince 1938. Následující den byl přemístěn k horskému pěšímu pluku 3 v Podolínci, kde byl ustanoven velitelem čety. Od 27. února 1939 byl přidělen k pěšímu pluku 29 v Třeboni. Denním rozkazem č. 47 ze dne 27. února byl ustanoven velitelem čety u 9./29. roty, což vzhledem k okupaci ČSR 15. března 1939 nemělo dlouhého trvání. Při rušení československé vojenské správy byl dnem 30. června 1939 převeden do oboru ministerstva vnitra a jmenován zemským adjutantem v oboru živočišné produkce u okresního úřadu (zřejmě Pelhřimov).

porucik-cech-postava.jpg

Za druhé světové války se zúčastnil od podzimu 1944 podzemního hnutí odporu. Byl určen velitelem pro letecký příjem zbraní do prostoru Pelhřimov. Zde organizoval údernou četu, která s koncem války prováděla odzbrojování a zajišťování nepřátelských vojsk a celkem zajistila 255 příslušníků Wehrmachtu a zbraní SS a mimo jiné ukořistila jeden tank. Po válce pokračoval ve službě v československé armádě zejména v jižních a západních Čechách, ale to je již zcela jiný příběh. Zaslouží si však zmínit jeho reakci na výzvu Hlavního štábu československé armády z 28. prosince 1945, kdy odpověděl na dotazníkovou akci, ve které bylo hodnoceno československé opevnění z let 1935–1938.
Plány paleb, zaměřování podle map a pozorování střílnami vyhovovalo. Střelecké místnosti vyhovovaly obsluze a pohybu, ale ne uložení většího množství střeliva. Spojení v úseku nebylo v mnoha místech ještě dobře provedeno. Kopule a zvony se osvědčily dobře. Voda se srážela na stěnách a zejména na kovových částech, ale do objektů neprosakovala. Umývárny, záchody, čerpadlo, osvětlení a vybavení ubytoven nebylo plně dokončeno. Při delším pobytu v objektu byl patrný nedostatek společenského života a styku se ženami a po stránce zdravotní nachlazení a revmatismus.” 

Z armády byl František Čech propuštěn v roce 1954 a poté pracoval jako zootechnik v JZD. Zemřel 26. prosince 1984.

 

Fotky z pozůstalosti Františka Čecha laskavě poskytl Jiří Vaněček.
Text z knihy Mgr. Martina Dubánka a KVH Kralka.